Gündem 1 – Son Dakika Gündem Haberleri – Gundem1.com

Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Haberleri

Dilekçe Örnekleri

Nafaka Artırım Dilekçesi Örneği

AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: [Adınız Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

VEKİLİ: [Avukatınızın Adı Soyadı]

ADRESİ: [Adresiniz]

DAVALI: [Eski Eşinizin Adı Soyadı]

T.C. Kimlik No: [Eski Eşinizin T.C. Kimlik Numaranız]

KONU: Nafaka Artırımı Talebi

AÇIKLAMALAR:

[Boşanma kararının tarihi] tarihinde [Mahkeme Adı] Aile Mahkemesi’nin [Dosya numarası] numaralı dosyası ile taraflar boşanmış ve tarafıma [tutar] TL yoksulluk nafakası bağlanmıştır.

Boşanma kararının kesinleşmesinden bugüne kadar geçen sürede enflasyon ve hayat pahalılığı oldukça artmıştır. Bu durum, nafaka miktarının alım gücünü önemli ölçüde düşürmüş ve temel ihtiyaçlarımı karşılamamı zorlaştırmaktadır.

[Nafakanın yetersiz olduğunu gösteren deliller]

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, tarafıma ödenmekte olan yoksulluk nafakasının [talep ettiğiniz tutar] TL’ye çıkarılmasını talep ediyorum.

DELİLLER:

Nüfus Kayıt Örneği
Boşanma Kararı
Maaş Bordrosu
Kira Kontratı
Fatura ve Fişler
HUKUKİ DELİLLER:

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 429. Maddesi
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 147. Maddesi
SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, tarafıma ödenmekte olan yoksulluk nafakasının [talep ettiğiniz tutar] TL’ye çıkarılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

[Tarih]

[İmza]

[Avukatınızın Kaşesi]