Gündem 1 – Son Dakika Gündem Haberleri – Gundem1.com

Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Haberleri

Dilekçe Örnekleri

Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKÂYETÇİ: [Adınız Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

ADRESİ: [Adresiniz]

ŞÜPHELİ: [Şüphelinin Adı Soyadı]

T.C. Kimlik No: [Şüphelinin T.C. Kimlik Numaranız]

ADRESİ: [Şüphelinin Adresi]

SUÇ: Dolandırıcılık (TCK Md. 157)

AÇIKLAMALAR:

[Tarih] tarihinde [olay yeri] adresinde, şüpheli [şüphelinin eylemi] suretiyle beni [mağduriyetiniz] dolandırmıştır.

[Olayın detayları ve delil varsa delil bilgisi]

Şüphelinin eylemi TCK’nun 157. Maddesinde yer alan dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını ve mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.

DELİLLER:

[Delillerinizin listesi]
HUKUKİ DELİLLER:

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesi
SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, şüpheli hakkında TCK’nun 157. Maddesi uyarınca kamu davası açılmasını ve mağduriyetimin giderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

[Tarih]

[İmza]