Gündem 1 – Son Dakika Gündem Haberleri – Gundem1.com

Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Haberleri

Dilekçe Örnekleri

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği

AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: [Adınız Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

VEKİLİ: [Avukatınızın Adı Soyadı]

ADRESİ: [Adresiniz]

DAVALI: [Eski Eşinizin Adı Soyadı]

T.C. Kimlik No: [Eski Eşinizin T.C. Kimlik Numaranız]

KONU: Velayetin Değiştirilmesi Talebi

AÇIKLAMALAR:

[Boşanma kararının tarihi] tarihinde [Mahkeme Adı] Aile Mahkemesi’nin [Dosya numarası] numaralı dosyası ile taraflar boşanmış ve çocuğumuzun velayeti [Eski eşinizin adı]’na bırakılmıştır.

Boşanma kararının kesinleşmesinden bugüne kadar geçen sürede [Çocuğun velayetinin değiştirilmesi gerektiğini gösteren nedenler]

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, çocuğumuzun velayetinin tarafıma verilmesini talep ediyorum.

DELİLLER:

Nüfus Kayıt Örneği
Boşanma Kararı
[Delillerinizin listesi]
HUKUKİ DELİLLER:

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 404. Maddesi
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405. Maddesi
SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, çocuğumuzun velayetinin tarafıma verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

[Tarih]

[İmza]

[Avukatınızın Kaşesi]