Gündem 1 – Son Dakika Gündem Haberleri – Gundem1.com

Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Haberleri

Dilekçe Örnekleri

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi Örneği

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI: [Adınız Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

ADRESİ: [Adresiniz]

VEKİLİ: [Avukatınızın Adı Soyadı]

DAVALILAR:

[Davalıların Adı Soyadı]
[Davalıların T.C. Kimlik Numarası]
[Davalıların Adresi]

[Davalıların Adı Soyadı]
[Davalıların T.C. Kimlik Numarası]
[Davalıların Adresi]

KONU: İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

AÇIKLAMALAR:

Davacı ve davalılar, [tapu bilgileri] adresinde bulunan taşınmazın [pay oranları] oranında paydaşıdır.

Taraflar arasında ortaklığın devam etmesi mümkün değildir. Zira [ortaklığın neden devam edemeyeceğini gösteren nedenler].

Ortaklığın giderilmesi için taşınmazın satışının uygun olacağını düşünüyorum.

DELİLLER:

Tapu Kaydı
[Delillerinizin listesi]
HUKUKİ DELİLLER:

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 743. Maddesi
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 745. Maddesi
SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, dava konusu taşınmazın satış suretiyle ortaklığının giderilmesine ve satış bedelinin paydaşlar arasında [pay oranları] oranında paylaştırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

[Tarih]

[İmza]

[Avukatınızın Kaşesi]