Gündem 1 – Son Dakika Gündem Haberleri – Gundem1.com

Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Haberleri

Dilekçe Örnekleri

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi Örneği

MAHKEMESİNE

DAVA KONUSU: Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu)

TARAFLAR:

DAVACI: [Adınız Soyadınız]

DAVALI: [Ortakların Adı Soyadı]

AÇIKLAMALAR:

Davacı ve davalılar, [tarih] tarihinde vefat eden [murisin adı]’ın mirasçılarıdır.

Mirasçıların payları, [tarih] tarihli veraset ilamına göre aşağıdaki gibidir:

Davacı: [pay oranı]
Davalı 1: [pay oranı]
Davalı 2: [pay oranı]
Mirasçılar arasında kalan [taşınmazın cinsi ve adres bilgisi]’de müşterek mülkiyetle [pay oranları] oranında paydaşlık bulunmaktadır.

Dava konusu taşınmaz, aynen taksime müsait değildir. Taşınmazın aynen taksimi halinde, her bir hissedarın payı maddi ve manevi değerini kaybedecektir.

Davacı, ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep etmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER:

Türk Medeni Kanunu’nun 743. maddesine göre:
“Birden fazla kişiye müşterek olarak ait bulunan bir malın, paylı mülkiyeti, her bir paydaşın, diğer paydaşların rızası olmaksızın, mahkemeden istemesiyle her zaman giderilebilir.”

Somut olayda, dava konusu taşınmazın aynen taksimi mümkün değildir. Bu nedenle, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi gerekmektedir.
HUKUKİ DELİLLER:

Tapu Kaydı
Veraset İlamı
Bilirkişi Raporu
Tanık Beyanları
SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Dava konusu taşınmazın satış yoluyla giderilmesine,
Satış bedelinin paydaşlar arasında [pay oranları] oranında paylaştırılmasına,
Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar tarafından karşılanmasına,
karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

[Tarih]

[Avukatın Adı Soyadı]

[İmza]

EKLER:

Tapu Kaydı
Veraset İlamı
Bilirkişi Raporu
Tanık Beyanları