HAVA DURUMU

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 38 Kategoride 3018 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

PEYGAMBERİMİZİ İYİ TANIYALIM

04 Temmuz 2016 - 2.810 kez okunmuş
Ana Sayfa » Dini Bilgiler»PEYGAMBERİMİZİ İYİ TANIYALIM
PEYGAMBERİMİZİ İYİ TANIYALIM PEYGAMBERİMİZİ İYİ TANIYALIM Dünya ve âhirette şerefli, faziletli ve iyi insan ollabilmek, âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhıammed Mustafa’yı (s.a.v.) iyi bilmek, iyi anlamak ve ona hakîki ümmet olmakla mümkündür. Bir insan, Peygamberimizi bilmedikten, tanımadıktan, sevmedikten sonra hiçbir şeyle şerefli ve faziletli olamaz. Peygamberimizin adı Muhammed, babasınını adı Abdullah, annesinin adı Âmine’dir. Ana rahminde yedi aylık iken babası vefât etmiştir. Mîlâdî 571 senesii Nisan ayının yirminci; Rebîulevvel ayının onikinci (Pazartesi) gecesi sabaha karşı Mekke’de doğmuştur. Doğduğu zaman hiçbir çocuğa benzemiyordu. Ondaki peygamberlik nûru, bakan gözleri kamaştırıyordu.. Dört yaşına kadar sütannesi Halîme’nin yanında kaldı. Sonra ailesine teslim edildi. Altı yaşında ilken annesi Âmine vefât etti. Dedesi Abdülmuttalib onu yanına aldı. Annesinden iki sene sonra, sekiz yaşında iken dedesi de vefat etti. Bu defa da amcası Ebû Tâlib’in yanında kaldı. Peygamberimizin çocukluk ve gençlik çağları, bekârlık evlilik devirleri, hâsılı bütün hayâtı hiç bir insana nasîp olmayan fazîlet ve kemâlât ile geçmiştir. Yirmi beş yaşında Hadîcetü’l-Kübrâ vâlidemiz ile evlendi. Hiçbir zaman putlara tapmadı. Çocukluğun-un beri onları hiç sevmezdi. Hazret-i İbrâhim Aleyhi-.'.olâm’ın dîni üzere Allâh’a ibâdet ederdi. Zaman ¡iman Mekke civarında bulunan Hirâ dağına gider, linh’ın kudret ve büyüklüğünü düşünürdü. Allah’ın 1« indisine tâ ezelde ihsân ettiği aşk ile muhabbet detime açılır, kalbinde yanan tevhid nûrunun pırıltıları İçinde Allâh’ı zikrederdi. Peygamberimiz yine bir gün, Hirâ mağarasında Iken Cebrâîl aleyhisselâm Allâh’ın emri ile ona peygamberlik vazifesini bildirmeye geldi. İnsanlığın kurtarıldığı ve Allah’ın sevgilisi Hazret-i Muhammed sallahü aleyhi ve sellem’e: "Oku!” dedi. Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) "Neyi okuyayım” dedi. Cebrâîl (a.s.) Peygamber Efen- ı limiz’i tutup sıktı, sonra bıraktı. Cebrâîl (a.s.) tekrar: "Oku!” dedi. Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) “Neyi (ıkuyayım” dedi. Cebrâîl (a.s.) tekrar Peygamber Efendimiz’i tutup sıktı, sonra bıraktı ve üçüncü defa: "Oku!” dedi. Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) Nnyi okuyayım” dedi. Cebrâîl (a.s.) tekrar Peygamber Efendimiz’i üçüncü defa tutup sıktı, sonra bıraktı. Böylece Cebrâîl (a.s.) tarafından kendisine mânevî bir ameliyat tatbik edilmiş oldu. Sonra Cebrâîl (a.s.), “Seni yoktan var eden, tedrîcen terbiye edip büyütün, kemâle ulaştıran Rabbinin ism-i şerifi ile oku. O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku! O çok kerîm olan Rabbinin hakkı için ki, o, kalemle tâ’lîm etti; insana bilmediğini öğretti,” mealindeki Alak Sûresinin ilk beş âyetini okudu. Böylece Hazret-i Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem)!e Peygamberlik vazifesi verildi. Kur’ân-i Kerîm, yirmi üç senede tamam oldu. On üç sene insanları Mekke’de hak yola davet etti. Büyük meşakkatlar ve ızdıraplar çekti. Her şeye sabredip Allâh’ın varlığını, birliğini yaymaya çalıştı. Sonra Medîne-i Münevvere’ye hicret etti. On sene de Medîne’de peygamberlik vazifesini bütün gücü ile yerine getirdi. İnsanlara insanlığı öğretti, medeniyeti belletti. Karanlık gönülleri İslâm’ın nûru ile aydınlattı. Böylece vazifesini tamamladı. Altmış üç yaşında vefât etti.2 İnsanlık âlemine hidâyet rehberi olan Kur’ân-ı Kerîm’i ve sünnet-i seniyyesini tavsiye ve emânet etti. Salât sana, selâm sana ey Allâh’ın Resûlü. Seni hakkı ile bilen ve öven âlemlerin Rabbi Allâhü Teâlâ’dır. Sen Muhammed Mustafâ’sın (sallallâhü aleyhi ve sellem). Sen âlemlere rahmetsin. Bütün insanlar ve cinlerin peygamberisin. Sen Hâtemü’l-Enbiyâ’sın; peygamberlerin sonuncususun. Senin hakkında “Levlâke levlâk, lemâ halaktü’l-eflâk”3 buyuruldu.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar
TemaFabrika