Gündem 1 – Son Dakika Gündem Haberleri – Gundem1.com

Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Haberleri

Anne - Çocuk Dini Bilgiler

Çocukların Yatakları Kaç Yaşında Ayrılmalı?

Çocukların yatakları kaç yaşında ayrılmalı?
On yaşına gelmiş olan erkek ve kız çocukların yataklarının ayrılması ve ayrı ayrı yataklarda yatmaları gerekir. Sadece kızların erkeklerden değil, kızların kızlardan, erkeklerin de erkeklerden ayrılması; yataklarının, mümkünse odalarının ayrı olması gerekir. Bunun sayılamayacak kadar çok hikmet ve faydalan vardır.
Bu meselenin esasım Peygamber Efendimizin (a.s.m.) açıklamalarından öğreniyoruz. Bazı hadislerde 7 yaşında, bazı hadislerde de 10 yaşında ayrılmaları gerektiği emredilir.
Ebû Râfî (r.a.)Peygamberimizin (a.s.m.) âhirete irtihalinden sonra kılıcının kabzasında bulunan bir sayfada besmeleden sonra şu hadisin okunduğunu bildirir:
“Yedi yaşındaki erkek ve kız çocuklarının, erkek ve kız kardeşlerin yataklarını ayırın.”
Aynı meâlde Müstedrek’te şu hadis-i şerif rivayet edilir:
“Çocuklarınız yedi yaşma geldiklerinde yataklarını ayırınız.”
Dârekutnî’de yer alan hadis-i şerifte ise bu yaş sınırı farklı bir şekilde bildirilir:
“Çocuklarınız on yaşına gelince yataklarım ayırınız.”
Aliyyü’l-Kari, “Çocuk yedi yaşında yataktan uzaklaştırılır” hükmünü verirken şu açıklamayı da getirir:
“Yani annesinin, kız kardeşinin ve diğerlerinin yatağından uzaklaştınlır. Çünkü bu yaş, çocuğun, kadın ve diğerlerini ayırt etme yaşıdır.”
İmam Nevevî ise bu hadisleri yorumlarken şu hükümleri ifade eder:
“Kız ve erkek çocuklar on yaşma basınca onların yataklarım anne, baba, kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayırmak vaciptir. Erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı yatakta yatmaları aslâ caiz değildir; her biri yatağın birer kenarında olsa bile…”
Günümüz eğitimcileri bu konuda biraz daha sıkı hareket ederek çocukların yataklarının ayrılması yaşını bir yaşına kadar indirmektedirler.
Ancak sünnetin ölçüsü hiçbir zaman şaşmaz ve en isabetli olanıdır.
Buna göre on yaşma gelmiş olan erkek ve kız çocukların yataklarının ayrılması ve ayrı ayrı yataklarda yatmaları gerekir.
Sadece kızların erkeklerden değil, kızların kızlardan, erkeklerin de erkeklerden ayrılması; yataklarının, mümkünse odalarının ayrı olması gerekir.
Bunun sayılamayacak kadar çok hikmet ve faydaları vardır.