Gündem 1 – Son Dakika Gündem Haberleri – Gundem1.com

Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Haberleri

Yeryüzü ve Uzay

Kuyrukluyıldızlar Nereden Gelirler?

KUYRUKLUYILDIZLAR NEREDEN GELİRLER?
Eğer kuyrukluyıldızlar kısa ömürlüyse, ve eğer onlar parçalanıp arkalarında kayalardan oluşan bir çekirdek ya da toz bırakmak eğiliminde iseler, neden şimdi de çevrede dolanmayı sürdürürler? Güneş sisteminin 4,6 milyar yıllık yaşam süresi boyunca neden hepsi ortadan kaybolmamıştır?
Eğer düşünürsek, bu konuda iki olası yanıta varabiliriz: Ya eski kuyruklu yıldızların kayboluş hızıyla yenileri oluşuyor ya da o denli çok kuyrukluyıldız vardı ki; 4,6 milyar yılda bile tümü yok olup ortadan kalkamaddar. Bunlardan birinci seçenek pek olası görülmemektedir. Çünkü gökbilimciler yeni yıldızların oluşmasının yolunu düşünemiyorlar.
Bu da, ikinci seçeneği geçerli kılmaktadır. 1950 yılında HollandalI gökbilimci Jan Hendrik Oort (1900) güneş sistemi oluştuğunda en dıştaki toz ve gazların bir bulut şeklinde yoğunlaştığını; ancak bunun sistemin çekim gücüyle alınıp iç kesimin bir parçasını oluşturmaya yeterli yoğunlukta bulunmadığım öne sürdü. Güneş sisteminin iç kesimi yoğunlaşırken dıştaki bölge olduğu yerde kalmış ve küçük yoğunlaşmalarla en az 100 milyon buzlu madde öbeği durumuna girmişti. Bu bulut, gezegenlerin oluşturduğu gövdenin çok ötesinde ama şimdi de pek uzakta olan güneşin çekim gücü altında kalmıştı. Gökbilimcinin anısına Oort bulutu adıyla adlandırılan bu gökcismini bugüne dek kimse teleskopla göremedi ya da saptayamadı. Ancak kuyrukluyıldızların günümüzde de var oluşlarının bu buluttan kaynaklandığı kabul edilmektedir.
Belli ki, kuyrukluyıldızlar bu bulutun içinde ve güneşin çevresindeki dev yörüngeleri üzerinde ağır ağır dönüyor ve her dönüşü milyonlarca yıl içinde tamamlıyorlar. Arada bir, ya iki kuyrukluyıldızın çarpışması ya da yakın yıldızlardan birinin çekim gücünün etkisi altında kalması yüzünden bir kuyrukluyıldızın devinimi değişiyor. Bu durumda hızlanıp yörüngesi genişleyerek güneş sisteminden bütün bütün dışarı çıkabiliyor. Ya da yavaşlayıp güneş sisteminin iç kesimlerine Joğru düşüyor ve bu durumda dünyanın göğünde görkemli bir manzarayı oluşturuyor. Ve şimdi yeni bir yörüngeye oturduğu için buharlaşmaya başlıyor ve sonunda yok oluyor.
Gökbilimci Oort, güneş sisteminin geçirdiği 4,6 milyar yıllık yaşı içinde tüm kuyrukluyıldızlardan beşte birinin ya güneş sistemi dışına atıldığım ya da güneş sistemi içine buharlaşmak üzere düştüğünü tahmin etmektedir. Bu durumda geriye bu tür gök cisimlerinden kuyrukluyıldız olarak görünecek daha beşte dördü kalmış bulunuyor.