Gündem 1 – Son Dakika Gündem Haberleri – Gundem1.com

Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Haberleri

Dilekçe Örnekleri

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi Örneği

Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na

İstanbul

Başvuran: [Adınız Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

Adres: [Adresiniz]

Telefon: [Telefon Numaranız]

E-posta: [E-posta Adresiniz]

Davalı: [Satıcının/Üreticinin Adı]

Adres: [Satıcının/Üreticinin Adresi]

Konu: [Ürün/Hizmet Adı] Hakkında Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru

Açıklama:

[Tarih] tarihinde [Satıcının/Üreticinin Adı]’ndan [Ürün/Hizmet Adı] satın aldım/kullandım. [Ürün/Hizmet ile ilgili sorun]

[Sorun ile ilgili detayları ve çözüm için ne yapıldığını açıklayın.]

Satıcı/Üretici firmaya [tarih] tarihinde yazılı/sözlü olarak başvurdum. Fakat [şikayetinizin nasıl sonuçlandığını açıklayın].

Yaşadığım bu durum karşısında mağduriyetimin giderilmesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruyorum.

Taleplerim:

[Ürün/Hizmet] bedelinin iadesi
[Ürün/Hizmet] değişiminin yapılması
[Ürün/Hizmet] ile ilgili maddi ve manevi zararlarımın tazmin edilmesi
Ek Belgeler:

Satın alma faturası/fişi
Ürün/hizmet ile ilgili garanti belgesi
Yazılı/sözlü başvuruya ilişkin belgeler
Yaşanan mağduriyeti gösteren diğer belgeler
Gereğini arz ederim.

[Tarih]

[Adınız Soyadınız]

[İmza]

Not:

Bu dilekçe örneği genel bir çerçevede hazırlanmıştır. Dilekçenizi yazarken yaşadığınız duruma göre gerekli değişiklikleri yapmanız gerekmektedir.
Dilekçenize satın alma faturası/fişi, garanti belgesi, yazılı/sözlü başvuruya ilişkin belgeler ve yaşanan mağduriyeti gösteren diğer belgeleri eklemeyi unutmayın.
Dilekçenizi iki nüsha olarak hazırlayıp, bir nüshasını Tüketici Hakem Heyeti’ne diğeri ise satıcı/üretici firmaya göndermeniz gerekmektedir.
Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.
Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru süresi, satın aldığınız ürün/hizmetin ayıplı olduğunu fark ettiğiniz tarihten itibaren 1 yıl veya ayıbın gizli olması halinde ayıbın keşfedildiği tarihten itibaren 6 ay’dır.