Gündem 1 – Son Dakika Gündem Haberleri – Gundem1.com

Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Haberleri

Dilekçe Örnekleri

İsim Değişikliği Dilekçe Örneği

Asliye Hukuk Mahkemesine

Davacı:

Ad Soyad: ……………………………………
TC Kimlik No: ……………………………….
Doğum Tarihi: ……………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………
Telefon No: …………………………………..
Vekili:

Avukat Ad Soyad: ……………………………………
Baro Sicil No: ……………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………
Telefon No: …………………………………..
Davalı: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Konu: İsim Değişikliği

Açıklamalar:

Ben, ……………………………………, …………………………………… tarihinde …………………………………… şehrinde doğdum.
Halen …………………………………… adresinde ikamet etmekteyim.
Nüfus kaydımda yer alan adım ……………………………………’dir.
Ancak, bu ismi kullanmamakta ve …………………………………… olarak bilinmekteyim.
Bu ismi kullanma nedenim ……………………………………’dir.
Bu nedenle, nüfus kaydımda yer alan …………………………………… isminin …………………………………… olarak değiştirilmesini talep ediyorum.
Deliller:

Nüfus kayıt örneği
Kimlik belgesi
Tanık beyanları
Hukuki Nedenler:

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesine göre, “Herkes, nüfus kütüğünde yer alan adını, soyadını değiştirme hakkına sahiptir.”
Bu davada da, yukarıda açıklanan nedenlerle isim değişikliği talep edilmektedir.
Talep:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, nüfus kaydımda yer alan …………………………………… isminin …………………………………… olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Tarih: ……………………………………

İmza:

Avukat İmza:

Ekler:

Deliller
Notlar:

Dilekçeyi iki nüsha olarak hazırlayınız.
Dilekçeyi imzaladıktan sonra Asliye Hukuk Mahkemesine bizzat veya posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.
Dilekçeyi yazarken imla ve dil bilgisi kurallarına dikkat ediniz.
Dilekçede yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz.
Ayrıca:

İnternette isim değişikliği dilekçesi örnekleri bulabilirsiniz.
Bir avukattan yardım alarak da isim değişikliği dilekçesi hazırlayabilirsiniz.
Yasal Uyarı:

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal bir sorununuzla ilgili olarak bir avukata danışmanız tavsiye edilir.